Zavřít

Neo pH mínus 14% 25 kg

Tekutý přípravek na snížení hodnoty pH vody v bazénu.

749 Kč
vč. DPH
619 Kč bez DPH
Počet
Skladem, ihned k odeslání

help_outlineZaslat dotaz

Použití

Přípravek je vhodné přidávat do bazénu dávkovacím čerpadlem napojeným přímo na nádobu, ve které je produkt dodáván. Dávkování se provádí vždy při zapnuté cirkulaci vody. Hodnotu pH v rozmezí 6,8–7,6, která je pro provoz bazénu optimální, je vhodné udržovat pomocí regulačního zařízení, které v případě odchylky od ideální hodnoty automaticky provede korekci. Pro snížení hodnoty pH o 0,1 je třeba přidat orientačně 0,2 l přípravku na 10 m³ vody v bazénu.

Nebezpečí:
Řiďte se návodem na použití. Přípravek skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv při teplotách do 20 °C, nevystavujte přímému slunci. Nemíchejte s jinými chemikáliemi. Smí být použito pouze pro úpravu vody v bazénech. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Přípravek obsahuje: kyselinu sírovou.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.  Uchovávejte mimo dosah dětí.  Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte uzamčené.

376
6 ks
8594019369163

Parametry

Použití chemie
Regulace pH

16 dalších produktů ve stejné kategorii:

Komentáře (0)

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také: