Zavřít

Neo pH mínus Profi 25 kg

Vysoce koncentrovaný tekutý přípravek pro snižování hodnoty pH v bazénech.

1 190 Kč
vč. DPH
983 Kč bez DPH
Počet
Skladem, ihned k odeslání

help_outlineZaslat dotaz

Použití

Přípravek je vhodné přidávat do bazénu dávkovacím čerpadlem napojeným přímo na nádobu, ve které je produkt dodáván. Dávkování se provádí vždy při zapnuté cirkulaci vody. Hodnotu pH v rozmezí 6,8–7,6, která je pro provoz bazénu optimální, je vhodné udržovat pomocí regulačního zařízení, které v případě odchylky od ideální hodnoty automaticky provede korekci. Pro snížení hodnoty pH o 0,1 je třeba přidat orientačně 0,1 l přípravku na 10 m³ vody v bazénu.

Nebezpečí:

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Přípravek obsahuje kyselinu sírovou.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte uzamčené.

394
14 ks
8594019369156

Parametry

Použití chemie
Regulace pH

16 dalších produktů ve stejné kategorii:

Komentáře (0)