Zavřít
  • Super cena i bez registrace

Neo gelový čistič okrajů bazénu 1 l

Lehce alkalický čistič vhodný pro čištění všech druhů bazénových fólií, obkladů a betonu. Extrémně účinný pro odstraňování mastných úsad.

159 Kč
vč. DPH
131 Kč bez DPH
Počet
Skladem, ihned k odeslání

 

help_outlineZaslat dotaz

Použití:

Alkalický gelový čistič je určen pro čištění všech druhů bazénových folií, materiálů stěn a dna bazénu před uvedením do provozu i při jeho provozu. Podle míry znečištění se přípravek používá buď naředěný vodou v poměru 1:3 až 1:30 (1 litr přípravku na 3 až 30 litrů vody), nebo ho lze použít koncentrovaný, což umožňuje jeho gelová konzistence. U vypuštěného bazénu se připravený roztok nebo koncentrovaný přípravek nanese na vlhké plochy a navlhčeným vhodným kartáčem se plochy očistí a opláchnou vodou, oplachové vody se z bazénu vypustí. Mastná linka okolo hladiny se odstraní tak, že při snížené hladině o 5–10 cm, se nanese roztok nebo přípravek a potom vlhkým hadrem nebo houbou setře (hadr ani houba se nikdy nepropírá ve vodě bazénu).

Upozornění:

Řiďte se návodem na použití. Nemíchejte s jinými chemikáliemi. Během odstraňování mastné linky okolo hladiny je vhodné provoz bazénu přerušit.

Nebezpečí:

Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Skladujte uzamčené. Přípravek obsahuje hydroxid draselný, označení ES 215-181-3.

První pomoc:

Při požití: Postiženému dejte vypít 2-5 dl vody, nevyvolávejte zvracení. Při zasažení očí: Okamžitě vyplachujte velkým množstvím vody po dobu min. 15 minut.

69026
9 ks
8594019369026

Parametry

Použití chemie
Čističe

Mohlo by vás také zajímat

16 dalších produktů ve stejné kategorii:

Komentáře (0)

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také: