Zavřít

Neo OXI šok 1,2 kg

Pevný bezchlórový přípravek pro úpravu vody v bazénech.

599 Kč
vč. DPH
495 Kč bez DPH
Počet
Skladem, ihned k odeslání

 

help_outlineZaslat dotaz

Výhody a nevýhody

+ Dezinfikují
+ Neobsahuje chlor
+ Brání růstu řas

- Pro dlouhodobou údržbu jsou lepší tablety

- Citlivější na pH a tvrdost vody v bazénu

Použití

  1. Před aplikací přípravku zkontrolujte pH vody příslušným testerem

  2. Nastavte hodnotu pH na 6,8-7,4 pomocí přípravků Neo pH MINUS nebo Neo pH PLUS

  3. V případě tvrdé vody se stabilizuje její tvrdost přípravkem Neo stabilizátor tvrdosti

  4. Při prvním ošetření vody a jako šokové opatření dávkujte 40-80 g/10 m3.

  5. Po úplném rozpuštění přípravku byste měli naměřit alespoň 8mg/l aktivního kyslíku.

Upozornění

Řiďte se návodem na použití. Přípravek se NESMÍ použít v kombinaci s přípravky obsahujícími v jakékoliv formě chlor. Přípravek nesmí přijít do přímého kontaktu s fólií, umělou hmotou nebo nátěrem bazénu, může tyto materiály odbarvovat a způsobovat bílé skvrny.

Nemíchejte s jinými chemikáliemi mimo zmiňovaných. Smí být použito pouze pro úpravu vody v bazénech.

Nebezpečí

Může zesílit požár; oxidant. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte uzamčené. 

69040
26 ks
8594019369040

Parametry

Použití chemie
Bezchlórová dezinfekce

Mohlo by vás také zajímat

16 dalších produktů ve stejné kategorii:

Komentáře (0)