Zavřít

Aseko OXY Pure 20l

Přípravek pro oxidaci a likvidaci organických zbytků v bazénové vodě. Přípravek zajistí okysličení bazénové vody. 

1 087 Kč
vč. DPH
898 Kč bez DPH
Počet
Skladem, ihned k odeslání

 

help_outlineZaslat dotaz

1190OXYPUREOXYPURE je ideální pro použití v bazénech a lázních. Má silný oxidační účinek a revitalizuje vodu. OXYPURE se rozpadá na kyslík a vodu beze zbytku, nezatežuje bazénovou vodu zápachem! 1092.63
Pro správné dávkování přípravku OXYPURE použijte zařízení ASIN Aqua.
Počáteční dávka: 100 ml na 1m3Udržovací dávka: 10 – 20 ml na 1 m3 za denOptimální koncentrace: 30 – 60 mg/litr (ppm), pro test použijte OXtesterpH: doporučený rozsah pH vody v bazénu je 6,4 až 7,6.
OXYpure není kompatibilní s chlorem.
NEBEZPEČÍ - Peroxid vodíku 11,9%, indexové číslo 008-003-00-9
H272 – Může zesílit požár; oxidant.
H318 – Způsobuje vážné poškození očí.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P210 – Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P221 – Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály.
P280 – Používejte ochranné brýle.
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-linasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 – Okamžite volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 – Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.
ÚČINNÉ LÁTKY: Peroxid vodíku 11,9%, indexové císlo 008-003-00-9, CAS 7722-84-1FORMA: čistá kapalinaÚČEL POUŽITÍ: okysličovadlo bazénové vodyDÁVKA: 10 - 20 ml/m3 za denAPLIKACE: dávkování zarízením ASIN AquaSKLADOVÁNÍ A LIKVIDACE: Skladovat v těsně uzavřených obalech na suchém, chladném, dobře větraném místě, chráněné před světlem, při teplotě max. 25 °C, nejnižší přípustná skladovací teplota je -10°C. Skladovat mimo dosah tepelných a zážehových zdrojů. Chránit před přímým slunečním světlem. Nádoby musí být uzavřeny tak, aby byl umožnen únik vnitřního tlaku.
UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ

13038
5 ks

Parametry

Použití chemie
Bezchlórová dezinfekce

Mohlo by vás také zajímat

16 dalších produktů ve stejné kategorii:

Komentáře (0)

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také:

Aktuality
02. 05. 2023

Bazénová chemie značky NEO vám pomáhá v boji za čistý bazén nebo vířivku. Nově jsme zařadili velmi poptávané a účinné multifunkční tablety 5 v 1. Máme je skaldem za akční cenu.


24. 04. 2023

Novinka 2023 mezi bazénovými vysavači je zde! Zcela bezdrátový vysavač od Dolphin. Přijímáme předobjednávky. Více informací v našem blogu.


11. 04. 2023

Luxusní kopaný bazén, který si zvládnete postavit sami. Bazénový set Vám přijede na čtyřech paletách. S podrobným návodem bude sestavení hračka.


Více aktualit