Zavřít

Naše recenze z nákupního portálu

Avatar Ověřený zákazník
01.07.2024
5.005.005.005.005.00
Celkový názor:
I’m a buyer in the Netherlands and the solar shower was perfectly delivered.
Avatar Ověřený zákazník
01.07.2024
5.005.005.005.005.00
Celkový názor:
super
Avatar Ověřený zákazník
21.06.2024
5.005.005.005.005.00
Výhody:
Rychlé dodání, vše OK
Avatar Ověřený zákazník
19.06.2024
5.005.005.005.005.00
Výhody:
Rychlost dodání.
Celkový názor:
Vše v pořádku.
Avatar Ověřený zákazník
12.06.2024
5.005.005.005.005.00
Výhody:
ochota, rychlost

Aseko superchlorační přípravek Superchlor anorganický

13120

Superchlor nestabilizovaný – superchlorační přípravek (obsah aktivního chlóru 65 – 70% ) Extra rychle rozpustný přípravek superchlor slouží k superchloraci bazénové vody. Šokově zlikviduje všechny mikroorganismy a sníží obsah celkového chloru (ten způsobuje zápach). Zoxiduje nečistoty a vodu v bazénu projasní.

335 Kč
vč. DPH
277 Kč bez DPH
Počet
Skladem, ihned k odeslání

 • Našli jste lepší cenu?
 • Našli jste lepší cenu?

  * Povinná pole

  Odpovíme vám co nejdříve, zpravidla během pár hodin.

  Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů (číst)

  Zavřít nebo  

  help_outlineZaslat dotaz
   

  Bezpečná platba kartou

    Doprava zdarma od 3000 Kč pro registrované.

  Nevztahuje se na barelovou chemie a nadrozměrné zásilky

   

  Věrnostní program - slevy a dárky za nákupy

  NEBEZPEČÍ Obsahuje chlornan vápenatý (EEC císlo 017-012-00-7)H272 - může zesílit požár; oxidant.

  H302 - zdraví škodlivý pri požití.

  H314 - způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.H400 - vysoce toxický pro vodní organismy.

  P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

  P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

  P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

  P221 - Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály.

  P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

  P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

  P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

  P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

  P501 - Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.

  EUH206 - Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

  EUH031 - uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
  Název a koncentrace účinné látky: Chlornan vápenatý min. 980 g/kg. Obsah aktivního chlóru min. 65%.
  Forma přípravku: Granulát

  Účel použití: Dezinfekční přípravek.

  Prostředek pro plavecké bazény s dezinfekční šokovou funkcí.

  Použití: Používá se při šokovém chlorování, které je doporučeno provádět pravidelně cca každé 2-4 týdny.

  Dávkování: 90 g/10 m3Aplikace: Vypočtenou dávku rozpusťte v kbelíku s vodou a vzniklý roztok pomalu nalijte do skimmeru při zapnuté cirkulaci vody.

  POZOR: Vždy nejdříve vodu nalít do nádoby, potom přidat. Nikdy neházet přímo do bazénu. Volte ředění podle stupně znečištění.
  Skladování: Skladovat na suchém, chladném a dobře větraném místě. Chránit před přímým slunečním zářením a působením tepla a ohně. Skladujte pouze v originálním obalu. Poškozený obal vyměňteza nový. Neskladujte společně s kyselinami. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

  13120
  7 ks

  Parametry

  Použití chemie
  Chlórová dezinfekce

  16 dalších produktů ve stejné kategorii:

  Komentáře (0)

  Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také:

  Aktuality
  04. 07. 2024

  Zatočte s bakteriemi a organickými nečistotami ve vašem bazénu! S vysoce koncentrovaným dezinfekčním přípravkem NEO chlor, který ošetří vaši vodu na bázi aktivního chloru. Vše pro váš dokonale čistý bazén ve 25 kilogramech.


  24. 06. 2024

  Zodiac T3 – poloautomatický bazénový vysavač


  17. 06. 2024

  Solární sprcha DADA PIU 40 krásně doplní vaši zahradu.


  11. 06. 2024

  AIPER Seagull PRO - bezdrátový robotický čistič.


  Více aktualit