Zavřít

Aseko FLOC+C 20l (24 kg)

FLOC+C je vysoce účinná směs polymerních flokulantů a koagulantů na čiření bazénové vody.
1 540 Kč
vč. DPH
1 273 Kč bez DPH
Počet
Skladem, ihned k odeslání

 

help_outlineZaslat dotaz
FLOC+CFLOC+C je vysoce účinná směs polymerních flokulantů a koagulantu na čirení bazénové vody. Odstraňuje i ten nejjemnější zákal tím, že ho shlukuje do pevných vloček, které se zachytí na filtru. Vysoká účinnost je výsledkem dlouholetého vývoje společnosti ASEKO.Pro správné dávkování přípravku FLOC+C použijte zařízení ASIN Aqua.
Dávka: 10 – 100 ml za hodinu, dávkujte kontinuálně pomocí pomaloběžného čerpadla. 1 ml FLOC+C se vstřikuje na 1m3 vody, která cirkuluje filtrem.pH: doporučený rozsah pH vody v bazénu od 6,4 do 7,6.
VAROVÁNÍ
H290 – Může být korozivní pro kovy.
H319 – Způsobuje vážné podráždení očí.
P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 – Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P234 – Uchovávejte pouze v původním obalu.
P280 – Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazenya pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 – Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 – Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy
ÚČINNÉ LÁTKY: Polyaluminiumchlorite 10%, indexové číslo 008-003-00-9, CAS 1327-41-9FORMA: čistá kapalinaÚČEL POUŽITÍ: flokulace a koagulace bazénové vodyDÁVKA: 10 - 100 ml/hodinu (podle výkonu filtračního čerpadla)APLIKACE: dávkování zařízením ASIN AquaSKLADOVÁNÍ A LIKVIDACE: Skladovat v těsně uzavřených obalech na suchém, chladném, dobře větraném místě, chráněné před světlem, při teplotě max. 25 °C, nejnižší přípustná skladovací teplota je -10°C. Skladovat mimo dosah tepelných a zážehových zdrojů. Chránit před přímým slunečním svetlem. Nádoby musí být uzavřeny tak, aby bylumožněn únik vnitřního tlaku.
UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ
12139
6 ks

Parametry

Použití chemie
Vločkovače a projasňovače

Mohlo by vás také zajímat

16 dalších produktů ve stejné kategorii:

Komentáře (0)

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také: