Aseko pH Minus 20l

Kapalina na snižování pH na bázi anorganické kyseliny. Vhodná pro údržbu pH ve všech typech bazénu.

819 Kč
vč. DPH
677 Kč bez DPH
Počet
Skladem, ihned k odeslání

 

help_outlineZaslat dotaz

pH MINUSpH minus je kapalina pro snižování pH bazénové vody. Pro vodu s bežnou alkalitou sníží 30 ml kapaliny v 1 m3 vody pH o 1. Tato hodnota je průměrná a může se lišit. Při používání pro dávkování s automaty ASIN Aqua se řiďte vždy příslušným návodem.
Pro správné dávkování přípravku pH použijte zařízení ASIN Aqua.
Pro bezchlorový přípravek OXYPURE je doporučený rozsah pH vody v bazénu 6,4 – 7,6.Pro chlorový přípravek CHLORPURE je doporučené pH vody v bazénu 7,0.
UPOZORNĚNÍ: Kyselinu při ředení vždy lijte do vody!POZOR! Neředit vodou – prudce se zahřívá a vystřikuje!
NEBEZPEČÍ: Kyselina sírová 19%, indexové číslo 016-020-00-8.
H314 – Způsobuje težké poleptání kůže a poškození očí.
P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 – Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 – PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 – PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazenya pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 – Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.
ÚČINNÉ LÁTKY: Kyselina sírová 19%FORMA: čirá kapalinaÚČEL POUŽITÍ: snižování pH bazénové vodyDÁVKA: Pro vodu s bežnou alkalitou sníží 30 ml kapaliny v 1 m3 vody pH o 1APLIKACE: dávkování zařízením ASIN AQUASKLADOVÁNÍ A LIKVIDACE: Skladujte pouze v originálním obalu při teplotě 15 až 30 °C. Poškozený obal vyměňte za nový. Neskladujte se silnými kyselinami. Chraňte před mrazem. Nevystavujte teplu a přímému slunečnímu záření. Odstranit dle platných českých a místních předpisů. Obal po důkladném vycištení lze recyklovat. Nikdy neodstraňujte spláchnutím do kanalizace!Číslo nebo označení šarže: uvedeno na obalu výrobku.
UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ

12130
16 ks

Parametry

Použití chemie
Regulace pH

Mohlo by vás také zajímat

16 dalších produktů ve stejné kategorii:

Komentáře (0)

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také:

Aktuality
02. 05. 2023

Bazénová chemie značky NEO vám pomáhá v boji za čistý bazén nebo vířivku. Nově jsme zařadili velmi poptávané a účinné multifunkční tablety 5 v 1. Máme je skaldem za akční cenu.


24. 04. 2023

Novinka 2023 mezi bazénovými vysavači je zde! Zcela bezdrátový vysavač od Dolphin. Přijímáme předobjednávky. Více informací v našem blogu.


11. 04. 2023

Luxusní kopaný bazén, který si zvládnete postavit sami. Bazénový set Vám přijede na čtyřech paletách. S podrobným návodem bude sestavení hračka.


Více aktualit