Zavřít

Neo chlor stabilizovaný 25 kg

Vysoce koncentrovaný tekutý dezinfekční přípravek pro ošetřování vody v bazénech na bázi aktivního chloru. Působí účinně proti bakteriím a odbourává organické nečistoty v bazénové vodě.

1 239 Kč
vč. DPH
1 024 Kč bez DPH
Počet
Skladem, odesíláme ihned

help_outlineZaslat dotaz

Dávkování: Přípravek je vhodné přidávat do bazénu dávkovacím čerpadlem napojeným přímo na nádobu, ve které je přípravek dodáván. Čerpadlo se nastaví tak, aby se udržovala koncentrace volného chloru ve vodě mezi 0,3 až 0,5 mg/l, při dávkování podle redoxního potenciálu v rozmezí 700 až 770 mV. Dávkování se provádí vždy při zapnuté cirkulaci vody. Předpokladem pro účinné chlorování je udržet hodnoty pH v rozmezí 7,0 - 7,4 za použití přípravku NEO pH MINUS respektive NEO pH PLUS pomocí regulačního zařízení, které v případě odchylky od ideální hodnoty automaticky provede korekci.

Nebezpečí

Může být korozivní pro kovy.  Může způsobit podráždění dýchacích cest. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Používejte dezinfekční přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.

Jaký je rozdíl mezi chlornanem sodným a chlorem stabilizovaným?

NEO Chlor stabilizovaný má oproti technickému chlornanu sodnému několik zásadních výhod a kvalitativních rozdílů:

  • stabilizace představuje přídavek vhodného aditiva, které zaručuje vyšší stálost produktu. Chlornan sodný se přirozeně rozkládá, čímž se snižuje obsah aktivního chloru, což má za následek vyšší dávkovaný objem dezinfekčního činidla. Proto použitím stabilizovaného produktu snižujete frekvenci výměny kanystrů s dávkovanou chemií. Zároveň díky stabilizaci můžete objednávat na delší dobu dopředu (3-4 měsíce), protože minimální garantovaný obsah chloru 130 g/l vydrží po celou záruční dobu produktu (6 měsíců)

  • pro výrobu je používán pouze chlornan sodný s atestem na úpravu pitné vody

  • vysoká čistota surovin s nízkým obsahem nerozpuštěných látek a železa ve výrobku Neo Chlor stabilizovaný je zárukou nižšího opotřebení dávkovacího zařízení a jeho příslušenství a minimalizuje se riziko ucpání hadiček a čerpadel   

435
8594019369132

Parametry

Použití chemie
Chlórová dezinfekce

16 dalších produktů ve stejné kategorii:

Komentáře (0)